Taxonomy

Animalia

Cnidaria

Anthozoa

Scleractinia

Agariciidae Pavona

gigantea

Pavona Gigantea Coral

Giant Peacock