Juvenile

Anemone

Gallery

Animalia Cnidaria Anthozoa Actiniaria sp.

Distribution: 40' ~ 52' Washington