Juvenile

Anemone

Gallery

Animalia Cnidaria Anthozoa Actiniaria sp.

Distribution: 41' ~ 47' Washington